För att kunna söka måste man ha en tillsvidareanställning vid Uppsala universitet som lärare eller forskare. Sista ansökningsdag är den 7 juni 2023. Mer information om uppdraget och om hur man söker hittar du i medarbetarportalen.

Förutom att själv söka uppdraget kan man också nominera någon annan. Alla som är anställda vid Uppsala universitet är välkomna att nominera, men förutsättningen är att den man vill föreslå är vidtalad och har godkänt att nomineras. Nomineringar skickas senast den 7 juni 2023 via det här formuläret.

Nämnden för Campus Gotland samt Gotlandskollegiet tillträder den 7 juni 2023 och deras första uppdrag blir att i samråd ta fram förslag till rektorsråd. Tanken är att rektorsrådet ska tillträda i september.