Uppmax fick 227 000 kronor för personalkostnader. Den frigjorda tiden ska användas för att anpassa elförbrukningen i Uppmax datorhall.

Carl Nettelblad vid institutionen för informationsteknologi var den som ansökte om medel ur klimatpotten för Uppmax räkning. Han berättar:

- Vi sökte pengar för att kunna stänga av en del av våra beräkningsdatorer när användningen är lägre, ändra en del standardinställningar för att förbruka mindre ström och göra så att användare själva skulle kunna få en uppskattad siffra om hur mycket energi deras beräkningsjobb förbrukar.

Hittills har man i projektet testat den automatiska avstängningen och ändrat en del standardinställningar. Carl Nettelblad förklarar:

- Det är lite som på en laptop där man kan välja olika strömprofiler. Traditionellt på superdatorer har man ofta levererat med ”högsta prestanda” som aktivt läge, men vi kunde spara några procent genom att systematiskt ändra inställningarna.

Några procent är som några villor

Givetvis var det viktigt att kontrollera att påverkan blir låg på forskarnas beräkningsarbeten. Så blev det i de flesta fall.

- Några procent låter kanske inte så mycket, säger Carl Nettelblad, men när all utrustning i vår datorhall ligger på cirka 350 kW i genomsnittlig förbrukning är några procent mindre per år som några hela eluppvärmda villor mindre per år. När elpriserna var som allra högst, främst i december, stängde vi också av delar av våra system manuellt.

Carl Nettelblad och hans kollegor berättar gärna om sina erfarenheter för kolleger inom och utom Sverige.

- Vi vill göra fler som arbetar med detta uppmärksamma på hur mycket el man kan spara med ganska små medel, säger han.

Skyddad lagring vid elavbrott och stabilitet

Att det skulle bli ett samarbete med Akademiska hus var inte med i projektet från början. Nu ser de tillsammans till att utnyttja de batterier, som ska skydda Uppmax storskaliga lagring vid elavbrott, för att även stötta elnätet. Sol- och vindkraft blir allt vanligare på elnätet och efterfrågan varierar mer. Om ändringar kommer plötsligt kan frekvensen på strömmen sjunka i uttaget.

- Sjunker frekvensen för mycket kan systemet kollapsa, säger Carl Nettelblad. Tillsammans med Akademiska hus och deras elleverantör vill vi ge vårt lilla bidrag till hela det svenska elsystemets stabilitet. Lösningen går ut på att vi delvis går på batterier om frekvensen blir alltför låg.

Samarbetet har också handlat om kunskapsutbyte och att få till rätt avtal. Det är flera inblandade parter såsom Svenska kraftnät, elleverantör, fastighetsägare och Byggnadsavdelningen. Men det är Uppmax som har utrustningen.

- Utan stabilitetstjänster blir det svårt att ta in mer förnybar produktion i nätet, säger Carl Nettelblad. Genom en dynamisk sänkning av efterfrågan i ansträngda situationer kan behovet av fossileldade reserver minska. Detta bidrar till en omedelbar klimatnytta.