Redovisningen av miljöledningsarbetet rapporteras in till Naturvårdsverket och är ett krav utifrån förordning om miljöledning i statliga myndigheter.

Redovisningen för 2022 beslutades av rektor den 14 februari 2023, här är några intressanta punkter från redovisningen:

  • Energiförbrukningen har varit nio procent lägre 2022 jämfört med 2019.
  • Klimatpåverkan från tjänsteresor var 44 procent lägre 2022 jämfört med 2019. Huvudsakliga anledningen till detta är att resandet under våren var litet på grund av pandemin.
  • Användningen av digitala mötesverktyg som Zoom har fortsatt varit högt efter pandemin. Under 2022 hölls cirka en halv miljon Zoommöten jämfört med knappt tiotusen Zoommöten 2019.
  • Universitetet samordnar den nationella satsningen på öppna, nätbaserade kurser för kompetensutveckling inom klimatomställning.
  • Efterfrågan på långväga, internationella tågresor har ökat och universitetet har ett avtal med en resebyrå specialiserad på tågresor i Europa.
  • Forskningsinfrastrukturen Uppmax vid Ångström har påbörjat arbetet för att utveckla teknik och processer för att vid behov tillfälligt minska effektuttaget genom att gå över till batteridrift. Samtidigt som det minskar universitetets effektbehov till förmån för annan verksamhet i Uppsala motionerar det batterierna.