Triol är en musikterm som står för noter som bryter av från standarden. En triol kan till exempel bestå av tre fjärdedelstoner som är lika långa och som tillsammans har samma längd som två fjärdedelstoner.
– Vi har tagit inspiration från musiktermen för vår kompetensutvecklingsmodell trioler, berättar Cecilia Edin, enhetschef på enheten för studie- och karriärvägledning. Den bryter av det vardagliga arbetet och alla står på samma nivå samtidigt som alla tar ansvar.

Erbjuds vartannat år

Enheten för studie- och karriärvägledning har fortbildningsansvar för alla studievägledare vid universitetet och efter en lyckad testomgång har de bestämt att erbjuda trioler som kompetensutveckling för alla studievägledare vid universitetet.
– Det var så otroligt värdefullt när vi testade att vi känner att det är rätt prioriterat att arbeta med trioler vartannat år och vartannat år erbjuda vanlig kompetensutveckling för nyanställda studievägledare, säger Cecilia Edin.

Upplägget av trioler

Trioler börjar med ett idéseminarium där man i slumpvisa grupper tar fram olika teman för fördjupning, allt från konkreta projekt, omvärldsbevakning till teorifördjupning. Efter idéseminariet får alla anmäla vilka teman de vill jobba med i första, andra och tredje hand. Sedan matchar kursansvarig ihop grupper om tre till fyra personer utifrån de tema de valt att arbeta med. Flera trioler kan förstås arbeta med samma tema.
– Idéseminariet är viktigt eftersom det styr mycket av det som händer sedan, säger Maria Tovar, studie- och karriärvägledare.

En viktig poäng med trioler är att respektive chef ska ha godkänt att man deltar.
– På det sättet blir det tydligt att man har tid avsatt för att arbeta med temat i triolen, säger Cecilia Edin.

Alla trioler träffas vid ett starttillfälle, sedan arbetar varje triol självständigt. De får ta fram mål, hur de vill jobba och hur ofta de ska träffas. Tanken är att träffas minst en gång per månad under ett halvår. Planerna och träffarna dokumenteras så att alla trioler kan ta del av varandras arbete.
– Det är viktigt att kunna följa varandras arbete både som inspiration men också för att alla givetvis är intresserade av själva frågan, säger Cecilia Edin. Vi har också en halvtidsavstämning där några grupper får berätta om sitt arbete. Arbetet avslutas sedan med ett slutseminarium där alla trioler presenterar sina slutsatser.

Slutseminariet kan med fördel göras i form av ett studiebesök som anknyter till ett eller flera teman, till exempel som ett Erasumusutbyte utomlands. Men slutseminariet kan förstås också göras i form av ett mer traditionellt seminarium.

Flera fördelar

– Trioler är en unik möjlighet att göra det man länge tänkt att göra eller utveckla i sitt arbete men aldrig kommit sig för att göra eftersom man sällan har tid över, säger Maria Tovar. Många studievägledare sitter ensamma i sin roll och försöker lösa samma problem eller behov. Med triolerna som form och med den tid man avsatt kan man utveckla kvalitet och professionalitet samtidigt som man utvecklar ett nätverk med andra studievägledare.

– Trioler kan också vara ett bra tillfälle att prova något nytt i sitt arbete tillsammans i den lilla triolgruppen och diskutera hur det gick. Det kan vara lätt att man annars bara fortsätter att använda det man är trygg med, säger Cecilia Edin. Många gånger kanske man åker på en konferens som kompetensutveckling och hör många spännande saker men sedan händer inget när man kommer tillbaka. Med triolerna har man avsatt tid, arbetar med en fråga man själv valt, dessutom tillsammans med ett par kollegor och det tror vi ger bra effekt, säger Cecilia Edin.

Kan användas inom andra kompetenser

Modellen har tagits fram för behov inom studievägledningen men trioler kan förstås lika väl användas inom helt andra professioner eller behov av kompetensutveckling.

En given fråga är förstås hur mycket arbete det är med trioler för de kursansvariga.
– Det mesta av vår arbetstid läggs på idéseminariet och slutseminariet. Om slutseminariet genomförs som ett studiebesök blir det förstås ganska mycket jobb för att göra ett meningsfullt program, säger Cecilia Edin.

– Mellan seminarierna följer vi triolerna och ger stöd om det behövs men det är ofta inte så mycket jobb, säger Maria Tovar.

Datum för vägledare

För studievägledare som är intresserade av triolerna som sätter igång höstterminen 2020 är följande datum viktiga:

  • 22 september: Inledande idéseminarium.
  • 14 oktober: Sista dag för definitiv anmälan till triolerna.