Vad ska du göra som samverkanskoordinator?
– Jag har ansvaret för planering och genomförande av Atlas utbud av utbildning, kommunikation och utåtriktad verksamhet. Det är alltid två personer som går omlott med uppdraget, mitt första år har jag uppdraget tillsammans med Sascha Mehlhase från Ludwig Maximilian universitetet i München. Gruppen tar också hand om utveckling och underhåll av diverse plattformar, till exempel Atlas webbsida och sociala medier. Vi gör också innehåll för att kommunicera Atlas mål och milstolpar till specifika målgrupper.

Kan du kort beskriva Atlas-experimentet?
– Det är en av två generella detektorer i Cerns stora hadronkolliderare. Atlas är den största detektorn som någonsin byggts för partikelkolliderare, den är 46 meter lång, 25 meter hög och bred. Atlas-samarbetet är ett av de största vetenskapliga samarbetena i världen, det består av cirka 5 700 fysiker, ingenjörer, tekniker, studenter och administratörer. Atlas har 2 900 vetenskapliga författare från 180 lärosäten från 38 länder runt om i världen. Och Uppsala universitet är ett av lärosätena.

Hur känns det att få det här ansvaret?
– Det känns jättebra att någon nominerade mig efter att jag bara varit med i samarbetet ungefär två år, och det känns fantastiskt att ha blivit vald. Jag har haft koordinerande positioner förut och jag leder andra projekt parallellt. Men det har alltid varit koordinering av fysik eller arbete med detektorn så det känns spännande att få se en annan sida av det stora vetenskapliga samarbetet som Atlas gör.

Varför blev du vald?
– Som forskare tror jag det är vår plikt att få med allmänheten i vår forskning. Vi anförtros med skattefinansierade medel och det är viktigt att vi förmedlar så tydligt vi kan vad vi letar efter, vad vi hittar (eller inte hittar) och vilka planer och mål vi har.

– Stöd från allmänheten är centralt för överlevnaden för alla forskningsämnen. Dessutom är samverkan viktigt för att attrahera nästa generation av forskare. Det är därför jag alltid har varit väldigt aktiv inom det här området, med att ge öppna föreläsningar, delta och organisera olika aktiviteter, ge intervjuer, skriva artiklar, bidra till poddar och bloggar och ha en uppdaterad allmän profil på sociala medier.