Du fick priset bland annat för ditt stora engagemang för studenterna, ditt mentorskap och din förträffliga pedagogiska förmåga.

Anade du att du skulle få pris eller blev du överraskad? 
– Jag blev fullständigt överraskad. Jag blev kallad till ett möte som jag normalt inte deltar i. Då dök prorektor upp och inte ens då förstod jag först vad det gällde. 

Christer Elvingson vet inte vem som nominerade honom.
– Jag har verkligen ingen aning och trots alla fantastiska kollegor jag har, skulle det ändå vara speciellt för mig om det vore de studenter jag har haft på mina kurser, säger han.

Några speciella knep för att lyckas i undervisningen har Christer Elvingson egentligen inte tänkt på, inte i just de termerna. 
– Men att ha tänkt igenom och motiverat för mig själv varför jag vill ha med just detta i en föreläsning, vad som verkligen är det viktiga och hur jag kan berätta om det så klart som möjligt är kanske inte originellt men oerhört viktigt, säger han.

Bara jag och studenterna vid tavlan

Han tycker att en god lärare inte bara i går in i lektionssalen och drar igenom ett antal moment som ska vara med i en kurs.
– Det gäller att försöka sätta in saker i ett sammanhang och motivera varför det är viktigt och relevant, säger Christer Elvingson. 

När Christer Elvingson ställer sig vid tavlan under en föreläsning eller sätter sig tillsammans med studenterna runt ett bord vid ett seminarium kan han oftast avskärma allt annat.
– Då är det bara studenterna och jag och allt som ligger och väntar försvinner, säger han.

Vad tycker du är viktigast som lärare i undervisningen gentemot studenter?
– Att visa att jag är där för dem, säger Christer Elvingson. De måste kunna känna att de kan fråga om vad som helst som är relevant för kursen. Jag försöker svara på frågorna så gott jag kan och hinner. Som programansvarig är också lunchmötet med studentrepresentanter varje läsperiod en möjlighet till diskussion och återkoppling, både för studenterna och kursansvariga. Vissa saker kan lätt justeras under kursens gång. För mig är samtalen med studenter och lärare det som utvecklar min undervisning och våra kurser.   

Bidrar du även till dina kollegors pedagogiska utveckling?
– Jag ingår sedan många år i mentorskollegiet för dem som går den universitetspedagogiska grundkursen, säger Christer Elvingson. Inom TekNat kan även nya biträdande universitetslektorer få en pedagogisk mentor där jag medverkar. Vi har också många informella och givande diskussioner kollegor emellan på institutionen och sedan försöker jag att gå på våra TUR-seminarier. 

Har du några konkreta råd kring pedagogik?
– Att vara sig själv är säkert något de flesta ger som råd, säger Christer Elvingson. Jag har lärt mig att skala bort och sluta oroa mig över att inte få med alla detaljer. I stället koncentrerar jag mig på det jag tycker är kärnan i det jag vill berätta om eller diskutera.

Vad ska du göra för prispengarna?
– Både min fru och jag har skaffat nya glasögon så pengarna är ett välkommet tillskott, men jag ska skaffa en bra cd-radio till köket. Jag tycker om att ha musik på när jag lagar mat, det kan nog grannarna intyga. Några riktigt goda ostar för att fira kan det också bli.