Hade du någon aning om att du skulle få pris?
– Självklart blev jag överraskad, för att få pedagogiska priset är inget man förväntar sig, säger Henrik Dellestrand. Samtidigt är det oerhört roligt. I någon bemärkelse kanske man kan se det som ett kvitto på att man gör något rätt, både avseende undervisning och vad gäller internt pedagogiskt utvecklingsarbete vid min hemmainstitution.

Vem som nominerade Henrik Dellestrand till priset har han ingen aning om, men han har hört rykten om att det var några studenter på ett masterprogram i företagande och ledning.

Du fick priset för att du väcker studenternas nyfikenhet för ekonomi och använder innovativa pedagogiska verktyg.  

Vad har du för knep?
– Jag brukar tänka på olika personer som jag själv stötte på som student och fundera över vad de gjorde som jag gillade respektive var mindre förtjust i, säger Henrik Dellestrand. Jag brukar också tänka på hur jag skulle vilja att undervisningen vore om jag var student.

Att plocka upp goda pedagogiska exempel från kollegor från Uppsala men även från andra universitet runt om i världen fungerar som en god inspirationskälla för Henrik Dellestrand när det gäller att utveckla och anpassa den egna undervisningen. Han har erfarenhet av att undervisa vid universitet i Finland, Italien, Portugal och Frankrike.

– Det gör att jag har mött väldigt många studenter i olika universitetsmiljöer och varit tvungen att utveckla min palett av pedagogiska verktyg, säger han. Det är något som berikar min undervisning hemma i Uppsala.

Intressant och engagerande

När Henrik Dellestrand undervisar har han som mål att det ska vara intressant och engagerande. Som lärare ser han det som sin uppgift att stimulera engagemanget och studenternas nyfikenhet. 

– Jag försöker varva mer teoribaserade tankegångar med olika exempel och övningar som konkretiserar det abstrakta dimensionerna, säger han. Genom olika praktiska exempel försöker jag få studenterna att diskutera och tänka på att vad de läser om i litteraturen faktiskt reflekteras i deras liv och i samhället i stort. Min förhoppning är att studenterna kan få en ”aha-upplevelse” och se en praktisk tillämpning av sina teoretiska kunskaper.

Henrik Dellestrand gör flera mindre övningar för att lyfta fram olika teman som är viktiga för den kurs han undervisar på. Övningarna i sig kanske inte alltid är det viktigaste, men de fungerar som ett sätt att tänka bredare och vidga perspektivet. 

Vad tycker du är viktigast som lärare i undervisningen gentemot studenter?
– Förutom att försöka stimulera engagemang givetvis också studenter som analyserar och tänker självständigt, säger Henrik Dellestrand. Jag blir glad när eller om jag lyckas väcka deras nyfikenhet för olika delar av ekonomiämnet.

Bidrar du även till dina kollegors pedagogiska utveckling?
– På ett mer informellt plan försöker jag hjälpa och stötta samt komma med olika tips till institutionens doktorander och juniora forskare, säger Henrik Dellestrand. Detta kan innefatta allt från olika saker att tänka på när man bygger upp en kurs till saker som kan vara bra att tänka på för att bygga upp en stark pedagogisk meritportfölj.

Vad ska du göra för prispengarna?
– Oj, så långt har jag inte tänkt.