Gunnel Ekroth har tilldelats 2021 års pedagogiska pris inom området för teologi, humaniora och utbildningsvetenskap och juryns prismotivering framhåller bland annat hennes ”klara, tydliga och inkluderande sätt att kommunicera i undervisning och återkoppling” samt att hon ”interagerar sakligt men alltid med glimten i ögat”.

Den viktiga interaktionen kan innebära så enkla saker som att alltid svara på studenternas mejl så snart som möjligt, och att vara tydlig, även om informationen inte alltid är vad studenterna vill höra.

– Jag tror att jag är väldigt konkret och tydlig med vad som ingår i min undervisning och vad som krävs av studenterna, säger hon.

Delaktighet och sammanhang

Men att vara ärlig med att kraven är höga, att det kan vara svårt att studera på universitetet, läsa facklitteratur på engelska och skriva uppsatser eller doktorsavhandlingar får inte utesluta att mitt i allt detta kunna se varje student som en individ och stödja dem.

– Jag försöker alltid att visa min entusiasm över ämnet, undervisningen och interaktionen med studenterna som grupp och som enstaka individer.

Hon strävar också efter att alltid såväl anknyta till sina kollegors presentationer som hänvisa till vad studenterna själva sagt i till exempel en seminariesituation.-

– Det ökar chanserna, både att studenterna blir delaktiga i det större narrativet och att diskussionen hamnar i ett större pedagogiskt sammanhang.

Förberedelser och självdistans

Slutligen, vilka är då hennes egna pedagogiska tips? Det gäller förstås som alltid att ha ”förberett sig till tänderna”, att ha tydliga, snygga presentationer som samtidigt inte är överlastade, att hålla tiden och att strukturera varje lektion så att det blir en avslutad helhet.

– Men även att inte vara rädd för att erkänna att jag kan behöva kolla upp något för att svara på en fråga, att kunna skratta åt sig själv när det blir fel och att inte ta sig själv på så stort allvar, trots att själva undervisningsuppgiften alltid tas på yttersta allvar.