Bidraget ska stödja uppbyggnad och utveckling av miljöer som främjar forskningssamarbeten kring ett gemensamt tema och samtidigt bidra till högre utbildning. Utlysningen är öppen för ansökningar med nydanande och tvärvetenskapliga frågeställningar inom alla områden.

Utlysningen öppnar den 7 september 2022 men det finns förhandsinformation att läsa om utlysningen.