Seminariet har titeln Vem formar framtiden? – vad handlar det om?

– Framtidens utmaningar är komplexa och kommer att kräva en mångfald av perspektiv och människor för att utveckla nya arbetssätt, metoder, produkter och tjänster. Med ett inkluderande synsätt i innovationsprocessen kommer de lösningar som tar form vara bättre anpassade till målgruppernas behov. Men frågan är hur vi får med fler i utvecklandet av framtidens lösningar. Finns det strukturella hinder vi behöver riva för att fler ska se att de har möjlighet att faktiskt bidra? Vilka normer behöver vi utmana? Det är några av de frågor vi vill belysa.

Vem vänder sig seminariet till?

– Vi välkomnar alla som är nyfikna på att skapa nytta med sin forskning och kunskap i samhället, som är intresserade av innovation och innovationsutveckling och som vill lära sig mer om hur ökad jämställdhet och inkludering banar väg för nya insikter och bättre lösningar för alla.

Vad händer på seminariet då?

– Det är en fullmatad agenda med både en föreläsning och ett panelsamtal, så det finns möjlighet till att både lära nytt, inspireras och vara med att diskutera. Till föreläsningen har vi bjudit in Malin Lindberg som är professor i genus och teknik vid Luleå tekniska universitet, där hon forskar om hur innovationer och organisationer kan utvecklas på ett inkluderande sätt. I panelsamtalet medverkar tre forskare från olika vetenskapsområden vid vårt eget universitet, Sara Mangsbo, Ida-Maria Sintorn och Nazar Akrami, som alla har erfarenhet av att utveckla innovativa lösningar med bas i forskning och dessutom ett stort engagemang för nyttiggörande.

Varför är det här ett tema som UU Innovation vill lyfta?

– Med den fantastiska bredd Uppsala universitet har så finns en unik möjlighet att bidra med innovativa lösningar inom många områden. I vårt dagliga arbete möter vi dock inte hela den här potentialen som vi vill ge stöd till att förverkliga. Vi menar att innovation är för alla, kvinnor som män, samhällsvetare som naturvetare, och vill bidra till att göra innovation relevant för fler. Om fler forskare skulle se sig som de potentiella innovatörer de är skulle fler perspektiv ta plats när framtidens lösningar tar form.