Uppsala universitet delar årligen ut innovationspriset Hjärnäpplet för att uppmärksamma och belöna framtagande av forskningsresultat eller kunskapstillgångar som resulterat i en innovation. Priset är tänkt att spegla universitetets bredd, innovationskraft och strävan mot en hållbar framtid.

I urvalskriterierna för priset står bland annat "Hjärnäpplet vill uppmärksamma, belöna och stimulera den drivande energin i forskare och forskarstuderande som, oavsett disciplin, både vill förstå sin omgivning, beskriva den och bidra till att omsätta värdefulla kunskaper till innovation och hållbar nytta för samhället och mänskligheten."

Nominera senast den 13 april 2023.