Ekonomiadministrativ information

Avdelningen för ekonomi och upphandling ansvarar för att universitetets samlade ekonomiska redovisning är rättvisande. Vår huvuduppgift är att ge verksamheten råd och stöd inom det ekonomiadministrativa området samt skapa förutsättningar för ekonomisk information av hög kvalité i syfte att underlätta för beslutsfattare inom och utom universitetet.

För att se vilka sidor som är nya eller nyligen uppdaterade listas de på Uppdaterade sidor.

Kontaktperson: Hanna Mörtberg