PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Ekonomisystemet Raindance

Uppsala universitet använder ekonomisystemet Raindance. Avdelningen för ekonomi och upphandling (AEU) är ansvarig för att systemet på ett kostnadseffektivt sätt ska tillgodose universitetets behov av ekonomisk redovisning för planering, styrning och uppföljning på såväl central som lokal nivå.

AEU har ansvaret för systemförvaltningen avseende på applikation, användarstöd, utbildning, behörighet, användardokumentation, systemdokumentation och systemförvaltningshandbok.

Vi som arbetar med förvaltningen av systemet är Edrun Eriksson, Maud Tellström, Sten Folkesson, Kristina Overend och Anders Westin.

Ekonomisystemet Raindance består av två delar, Raindance classic och Raindanceportalen. I Raindanceportalen hanteras fakturor och bokföringsorder i ett elektroniskt flöde och det är där som rollerna granskare, samordnare och attestanter återfinns. Raindance classic används idag mest av ekonomiadministratörer och AEU.

Raindance classic

Classic innehåller:

  • Beslutsstöd
  • Huvudbok
  • Rapporter och uppföljning
  • Kund-och leverantörsreskontra
  • Internfakturering
  • Anläggningsregister

Raindanceportalen

Portalen innehåller:

  • Leverantörsfakturaportal
  • Internfakturaportal
  • Bokföringsportal

Hur du får tillgång och loggar in i systemet kan du läsa om på sidan Inloggning Raindance.

Information om utbildning i ekonomisystemet kan du läsa om på sidan Ekonomiadministrativ utbildning.