Den digitala tekniken ställer forskningen inom humaniora och samhällsvetenskap inför en rad nya utmaningar och möjligheter. Mot bakgrund av det har Riksbankens Jubileumsfond utlyst forskningsmedel för forskning som utvecklar eller använder nyskapande metoder samt till projekt som har mer metaorienterade perspektiv.

 

Syftet är att förbättra forskarnas möjligheter att kritiskt bedöma och utnyttja de nya typer av data och metoder som digitaliseringen medför samt utmana etablerade metoder och vetenskapliga paradigm.

 

Ansökan senast 15 mars.

 

Läs mer

Mixade metoder: innovativ metodutveckling inom humaniora och samhällsvetenskap (extern länk)

 

Anders Berndt