Att disputera i corona-tider medför att man måste göra ganska stora förändringar i programmet. Varken spikning, disputation eller efterföljande festligheter går att genomföra som vanligt. Då kan ett alternativ vara att låta åhörarna följa disputationen via sin hemdator.

Alla disputationer som visas online kräver förstås vissa förberedelser. Bland annat ska det finnas en bisittare som kan hålla ordning på chatten och eventuellt också avvisa störande besökare. Redan i början av disputationen bör man också berätta om hur det ska gå till samt när och hur man får ställa frågor t.ex.

Om disputationen spelas in måste alla deltagare och åhörare vara medvetna om det, bisittaren kan tillåta anonyma gäster men kan också att stänga av dem om det skulle behövas. Vissa detaljer när det gäller online-disputation skiljer sig mellan fakulteterna, kontrollera att allt sker inom ramen för eventuella fakultetsspecifika bestämmelser..

Ett annat tips är att lägga in disputationen i universitetets kalendarium så att alla intresserade kan nås av information om när och hur de kan delta.

Detaljerade instruktioner om disputation på distans och hur man tipsar kalendariet