Bidraget går till resor som bäst gynnar ett personligt vetenskapligt utbyte och kommer svensk forskning till nytta.

Ansökningsperioder:

Två ansökningsperioder - deadline 15 april för vårterminen respektive 15 oktober för höstterminen. Beslut om eventuellt bidrag lämnas cirka en månad efter ansökningstidens utgång. 

Mer information om resebidragen samt ansökningsformulär.