Under sex frukostseminarier under våren kommer UU Innovation att berätta mer om hur forskning kan få genomslag och komma till användning ute i samhället på olika sätt. Seminarierna vänder sig till doktorander, postdok och forskare inom alla ämnen. Från början var det planerat för 25 platser men de platserna blev snabbt fullbokade och antalet platser utökades till 45 men även de blev fullbokade. Vi pratade med Johan Edman, samverkansledare på UU Innovation för att få veta mer om de populära seminarierna.

Varför ska man gå på seminarierna?
– Ett viktigt skäl är att forskningsråden ställer allt högre krav på forskningens genomslag i samhället. Till exempel behöver man i en forskningsansökan kunna visa att det är troligt att forskningen kommer att generera positiva samhällseffekter, på kort eller lång sikt. Ett annat skäl är att det blir allt viktigare att kunna dokumentera sin samverkansskicklighet, vid sidan av sina vetenskapliga och pedagogiska förmågor.

Kan du ge exempel på frågor ni kommer att ta upp?
– Olika betydelser av ”impact” och hur man kan tänka när man kommunicerar sin samhällsnytta. Finansiärer som Vinnova, Forte och Formas ser gärna att man redovisar det tänkta resultatet av sin forskning som ett idealt förlopp. Vi kommer att gå igenom vad som avses med så kallad effektlogik och hur man kan förstå och tillämpa den.

– Vi analyserar också utlysningstexter och tittar på hur finansiärernas bedömningskriterier för samhällsrelevans ser ut. Men i ibland är det i stället investerare eller donatorer som man behöver förklara sin forskning för och då kan vi tillhandahålla enkla verktyg för det.

Vad hoppas du besökarna får med sig från seminarierna?
– En del konkret och användbar kunskap, en del aha-upplevelser och en del användbara insikter om hur innovations-, samverkans- och nyttiggörandestödet fungerar här vid Uppsala universitet. På UU Innovation finns ett trettiotal medarbetare som har ett brett spektrum av bakgrund och erfarenheter från många olika samhällssektorer. Alla har nytta av att lära sig hur man kan bli bättre på att kommunicera sin forskning.

Fakta

Vårens seminarier är fullbokade. UU Innovation planerar fler omgångar av seminarieserien men datum är inte bestämt i skrivande stund. De tar därför gärna emot fler anmälningar dels som reservlista dels som intresseanmälning till en ny omgång

  • 15 januari: Why societal impact?
  • 29 januari: How to create impact in society
  • 12 februari: Plan your impact journey, part I
  • 26 februari: Plan your impact journey part II
  • 11 mars: Package and fund your impact
  • 25 mars: The next step - ready for take off!

Mer information och anmälan till seminarieserien Take Off!