PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

This information is not available in English. Now showing the Swedish version.

Leverantörsfakturor

All information om leverantörsfakturor hittas under Ekonomi.

This information is not available in English. Now showing the Swedish version.

Handböcker för Primula klient

Kontoändring
Kontoändring ska ske om du vill ändra på konteringsuppgifter framåt i tiden i anställningsärenden.

Omföring lön i anställningsärenden
Omföring ska ske om du vill ändra på konteringsuppgifter bakåt i tiden i anställningsärenden.

Omföring ersättningsärenden
Omföring ska ske om du vill ändra på konteringsuppgifter bakåt i tiden i ersättningärenden.

Prenumerera på bevakningslistor
Genom att skapa en prenumeration kan du automatiskt få en bevakningslista skickad till dig. På så vis slipper du att manuellt gå in och skapa en bevakningslista varje gång du vill ha en och risken för att missa någonting minskar.

Ärendesök i Primula klient
Enklare handbok för att söka efter ärenden i Primula klient.