Föreläsaren Charlotta Öberg håller sin workshop ”Succeeding your Global Village – with Cultural Intelligence” för personal vid Medfarms båda fakulteter årligen fram till och med 2024. Projektet är ett områdesgemensamt projekt inom Internationalisering på hemmaplan (IpH), som finansieras av de tre fakultetskommittéerna för utbildning på grund- och forskarnivå.

Höstens workshop för personal och doktorander hålls den 21 september 10.15–12.30 på Zoom.

Läs mer och anmäl dig till worskhoppen