Införandeprocessen sker inom ramen för tre delprojekt: 1) studentingången 2) medarbetarportalen 3) externwebben www.uu.se. I december 2023 är införandet klart.

Ingen undervisning kan ske i Studentportalen fr.o.m. HT21, då den sätts i läsläge, dvs inga nya studenter, inga nya kurser och ingen fortsatt undervisning i kurser. Den 1 juli släpps den första versionen av studentingången.

Den nya studentingången kommer att innehålla länkar till relevanta tjänster, information riktad till studenter samt möjligheter att nå studenter med institutionsspecifik information. Kurs- och programinformation hanteras även i fortsättningen i Studium. Den kommande antagningsomgången för höstterminen 2021 kommer eventuellt att innebära en ökad arbetsinsats för institutionernas personal jämfört med tidigare år. Detta på grund av att funktionalitet som tidigare funnits i Studentportalen flyttar till Ladok, Studium och studentingången.

Den 1 juni ges personal som hanterar kurs- och studieadministration tillgång till den nya studentingången. En rad introduktionstillfällen till det nya verktyget och stöd i arbetet kommer att erbjudas. 

Under hösten 2021 vidareutvecklas studentingången ytterligare och ska vara klar för leverans i december.
Upplysningar: kommunikation@uadm.uu.se