– Det här handlar inte om verksamhetsutveckling. Ett av målen är att ge kunskap om möjligheter och behov för utveckling av kärnverksamheten, ett annat är att bidra till en hållbar utveckling av universitetet och det omgivande samhället, säger Annika Sundås Larsson, biträdande avdelningschef vid byggnadsavdelningen och huvudprojektledare.

Utvecklingsplan 2050 är ett projekt som startade 2018. Det är ett samarbete mellan universitetet och Akademiska hus, men även kommunen och regionen med flera aktörer ingår. Alla har självklart möjlighet att lämna synpunkter under remisstiden och det kommer även att finnas tillfälle för medarbetarna att ställa frågor och diskutera med projektföreträdare ute på campus. 

– Vi hoppas på engagemang och en bred dialog, att vi får in mångas åsikter. Vi kommer att finnas tillgängliga för frågor och diskussion under remisstiden, vid ett tillfälle per intendenturområde. Då är förstås alla medarbetare välkomna. Efter det, vid årsskiftet 2019-20, har vi ytterligare ett år på oss att bearbeta planen utifrån de förslag som kommit in, säger Annika Sundås Larsson.

Enligt kommunens prognoser kommer invånarantalet att närma sig 350 000 inom de närmsta 30 åren, något som ställer krav på kommunikationer både till och från staden. Uppsala universitet är idag en del av staden, alla universitetsområden  ligger i princip längs två parallella stråk, och det är något man är intresserad av att bevara. En tydlig identitet och integrering i staden samt hållbarhet, hälsa och välbefinnande är några av målen i utvecklingsplan 2050.

– Ja trots att Uppsala är en gammal stad finns det unika utvecklingsmöjligheter nära centrum, utan att ta yta från grönområden. Att fortsatt vara ett stadsintegrerat universitet är bra både för universitetet och näringsidkare i staden, säger Annika Sundås Larsson. 

I projektet tittar man även på vägarna till och från universitetets arbets-och studieplatser. Är de tillräckligt trygga och lätta att använda? Finns det tillräckligt med uterum för studenter och anställda? Det handlar inte heller bara om att bygga nytt, universitetet ska även utvecklas i redan befintliga hus.

– Vi har våra gamla fina byggnader, de som ger oss historisk tyngd och profil, de ska självklart bevaras och användas, säger Johan Tysk, vicerektor för teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet och ordförande i projektets styrgrupp.

Utvecklingsplan 2050 (kan laddas ner från projektsidan efter den 15 oktober)
Om Utvecklingsplan 2050 (projektsida)
Projektets besök på intendenturområdena annonseras i MP-kalendariet
Frågor hänvisas till Annika Sundås Larsson eller Johan Tysk.