Utvecklingsplan 2050 initierades av Uppsala universitets rektor för att utarbeta en strategisk översiktlig plan för universitetets rumsliga struktur och fysiska gestaltning under de kommande decennierna.

Nu har huvuddelen av arbetet genomförts och en preliminär utvecklingsplan har färdigställts. För att ge projektet vägledning inför avslutande arbete skickas härmed planen ut på remiss.

Utvecklingsplan 2050, samt tillhörande missiv, finns tillgänglig på projektets sida i medarbetarportalen. 

Vänligen beakta planen som helhet, bidra med eventuella ytterligare perspektiv samt ge förslag om vidare bearbetning eller fördjupning. Arbetet med planen ska slutföras till 2020-12-31.

Övergripande och specifika kommentarer önskas med tydliga hänvisningar till sida och stycke.

Remissvar sänds till registrator@uu.se senast 2020-03-02.
Ange i rubrikraden: UFV 2017/2134.

Kontakt:

Projektledare Annika Sundås Larsson, annika.sundas-larsson@uadm.uu.se.
Styrgruppens ordförande Johan Tysk, johan.tysk@math.uu.se.