Stöd till pilotprojekt är en återkommande och periodiskt initiativ. Utlysningen ger tekniskt och metodologiskt stöd samt beräkningsutrymme för forskningsprojekt inom humaniora och samhällsvetenskap.

Utlysningen är öppen för alla forskare och personal inom humaniora och samhällsvetenskap vid Uppsala universitet.

Ansökan senast den 15 september 2022.