Huvudsyftet med stödet är att ge goda förutsättningar för utveckling av nyskapande forskning av hög kvalitet genom att skapa nya samarbetsmönster inom Uppsala universitet. Stödet är tänkt att skapa möjligheter för att etablera och utveckla tvärgående forskarnätverk inom universitetet. Det kan exempelvis användas för att under en begränsad tid konkretisera idéer till ett eller flera specifika forskningsprojekt eller för att ordna sammankomster för att utveckla nya tvärgående samarbeten inom universitetet. Målet är att initiera verksamhet som ska leda fram till nya forskningsprojekt med kraft att finna egen extern finansiering.

I första hand ska stödet bidra till utvecklingen av sådana samarbeten över ämnes-, institutions- och fakultetsgränser inom vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap. Samarbeten över områdesgränserna inom Uppsala universitet kan även de falla inom ramen för stödformen.

Ansökan senast den 29 september 2023.

Ett informationsmöte om utlysningen hålls den 6 september 2023, föranmälan via länken i faktarutan nedan.