Syftet med utlysningen är att stödja forskning som breddar och fördjupar kunskapen om och förståelsen för det komplexa förhållandet mellan demokrati och högre utbildning, och vilken betydelse detta förhållande har för framtidens demokratiska samhälle.

Medel kan sökas för att initiera, genomföra eller slutföra forskning som utvecklar kunskapen om relationen mellan högre utbildning och demokrati.

Ansök senast den 31 augusti 2023.