Lyssna till videosamtalen:

UppTalk Weekly med Anders Hagfeldt – på svenska

UppTalk Weekly med Anders Hagfeldt – på engelska

Anders Hagfeldt är idag verksam som Director of Laboratory of Photomolecular Science, École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL).

Missa heller inte kommande UppTalk Weekly som berör allt ifrån ”själviska gener” till datorsimuleringar för snabbare läkemedelsutveckling mot covid-19.  UppTalk Weekly är en populärvetenskaplig nätbaserad seminarieserie, över Zoom, med forskare från Uppsala universitet. 

Den 8 december är rektor Eva Åkesson gäst, i samtal om sina år som rektor, sin forskning och tankar om framtiden.

Kommande:

20 oktober – ”Själviska gener” utmanar evolutionen och kan vara ett hot för den biologiska mångfalden

27 oktober – Panelsamtal: Hur ska vi bromsa resistensutvecklingen utan ny antibiotika?

17 november – Snabbare läkemedelsutveckling mot covid-19 med datorsimuleringar

8 december – Eva Åkesson

15 december – Panelsamtal: Energiomställning Gotland
 

Läs mer om UppTalk Weekly