I närvaro av bland andra Drottning Silvia talades det om skyddsfaktorer, som tillgång till nära relationer, skola och social inkludering i det nya samhället och hur man behöver hjälpa barnen med att hantera symtom på psykisk ohälsa.

– Jag fick inbjudan till seminariet av Elisabeth Olsson, professor emerita och vice ordförande i Drottning Silvias Jubileumsfond. Jag talade om flyktingbarns väg till hälsa och om en gruppintervention för flyktingbarn med symtom på posttraumatisk stress som vi studerar och där vi har fina preliminära resultat. Min känsla var att Drottningen verkligen brinner för dessa frågor, säger Anna Sarkadi.

Stiftelsen Drottning Silvias Jubileumsfond ger bidrag till forskning om barn och funktionshinder och delar årligen ut stipendier som kan sökas av studerande antagna till forskarutbildning inom universitet och högskolor i landet. Drottning Silvias Jubileumsfond firar i år 25 års-jubileum med tema på området ”Kroniska sjukdomar hos barn – medicinska, psykologiska och sociala aspekter.”

Vad är det viktigaste forskningen har kommit fram till när det gäller detta område? 

– Man visade exempel på medicinska framsteg som fondens stipendiater bidragit till. Vi har blivit mycket bättre på att ta hand om för tidigt födda barn, astma och allergier, barn med CP-skador eller barn med cystisk fibros, som i princip var en dödsdom förut. Idag behandlas de flesta tillstånd utanför sjukhus och många barn får leva relativt normala liv trots sina kroniska sjukdomar. Omhändertagandet har blivit mer holistiskt och man ser till barnets hela situation, inklusive sociala aspekter. Även metoderna för psykologisk behandling har utvecklats och finns tillgängliga för fler, exempelvis som kognitiv beteendeterapi på nätet, säger Anna Sarkadi.

Vad behöver förbättras?

– Hur vi tar hand om samhällets mest utsatta barn. Ett exempel är forskning om barn i rättsprocesser. Barn utsatta för misshandel, barn i vårdnadstvister och ensamkommande flyktingbarn är andra exempel på utsatthet. Vi har långt kvar till ett barnvänligt rättsväsende.

På IFV:s webbplats finns ett bildspel från seminariet.

Där finns också information om en pågående studie om barn i familjer. Det finns möjlighet att anmäla sitt intresse för att vara med i denna studie för skolor, boenden eller frivilligorganisationer som arbetar med målgruppen.