Visselblåsarfunktionen är ett formulär via diariet där misstankar om missförhållanden kan anmälas. Nu har funktionen uppdaterats med bland annat ett nytt formulär.

Visselblåsarfunktionen är en komplettering till de normala kommunikationsvägarna inom universitetet. Vid akut fara för liv, hälsa eller egendom ring 112. Är det allvarligt men inte lika akut ring universitetets larmnummer 018-471 25 00. Om det rör problem på arbetsplatsen kontaktar man normalt sin närmaste chef och/eller skyddsombud.

En visselblåsning kan handla om misstankar om missförhållanden där det är befogat att rapportera till myndigheten men de normala kommunikationsvägarna inte är användbara. Missförhållanden kan till exempel handla om ekonomiska oegentligheter eller korruption, forskningsfusk, jäv eller förtroendeskadliga bisysslor.

Visselblåsarfunktionen är tillgänglig för personer som är verksamma vid Uppsala universitetet, till exempel anställda, studenter och praktikanter.