Sammanfattning från rapporten:

  • Undervisning som planerats för campus fick under våren istället bedrivas online, vilket innebar utmaningar för både lärare och studenter, framförallt inom praktiska moment samt tentamina. Den snabba omställningen till online undervisning påverkade studenters psykiska hälsa – framförallt negativt men också positivt. 
  • Internationella utbyten har minskat drastiskt HT 2020 jämfört med HT 2019. De utbyten som nu genomförs sker i större omfattning inom Europa. 
  • Antalet avgiftsstudenter har inte minskat i någon större omfattning 2020 jämfört med 2019. 
  • Inom forskningen har vissa samarbeten utökats och fördjupats för att snabbare nå resultat inom coronavirus-forskning, medan andra forskningssamarbeten har påverkats negativt av införda reserestriktioner. 

En undersökning med ca 5 000 forskare i Europa och USA visade att kvinnliga forskare – i synnerhet inom laboratorieintensiva forskningsområden – samt forskare med små barn upplevde en påtaglig nedgång i forskningstid på grund av restriktioner som införts.