– Jag bär smycket för att uppmärksamma behovet av mångvetenskaplig forskning för att komma till rätta med problem med antibiotikaresistens och svåra sjukdomar som tuberkulos – och för att lyfta fram det viktiga arbete som görs av Läkare utan gränser, säger Eva Åkesson.

Uppsala universitet är starkt inom forskningen kring antibiotikaresistens, bland annat genom Uppsala Antibiotikacenter, det internationella nätverket ReAct och det årliga toppmötet Uppsala Health Summit som nästa år fokuserar på antibiotikaresistens.

– Ska vi lyckas nå hälsomålen krävs både forskning och ett målinriktat samarbete mellan olika aktörer, förtydligar Eva Åkesson.

Symboliserar allas rätt till livsviktiga läkemedel

Hårsmycket som Eva Åkesson bär på Nobelfesten ikväll är en del av en kollektion som tagits fram av Läkare Utan Gränser i samband med 20-årsjubileet av organisationens mottagande av Nobels fredspris. Prispengarna användes för att starta den så kallade Accesskampanjen för allas rätt till livsviktiga läkemedel.

Smycket består av bokstäverna XDR-TB, vilket är förkortningen för extremt multiresistent tuberkulos – den dödligaste och mest svårbehandlade formen av sjukdomen. Tuberkulos, tbc, är den infektionssjukdom som skördar flest liv i världen varje år.

Oliver Schulz är generalsekreterare för Läkare Utan Gränser.

– Genom våra fältprojekt ser vi den ökande resistensens förödande effekter för människor världen över, och vi är mycket glada att Uppsala universitet vill hjälpa oss att uppmärksamma den här situationen, säger han.

Kvällens Nobelfestligheter för hållbar hälsa (Rektorsbloggen.uu.se)

Läs mer om Uppsala universitets forskningsarbete kring antibiotikaresistens