Rekryteringsgruppen baserar sitt beslut på den av konsistoriet beslutade kravprofilen, kandidaternas CV, intervjuer med kandidaterna samt referenstagning. Gruppen har också vägt in de synpunkter som framförts vid samråd med såväl tillträdande rektor som med konsistoriet.

De tre prorektorskandidaterna är följande:


 

Coco Norén, professor i franska vid institutionen för moderna språk. Hon har varit dekan för språkvetenskapliga fakulteten sedan 2014 och har just startat sin tredje period som dekan.

.
 

Sharon Rider, professor i teoretisk filosofi vid filosofiska institutionen. Hon var prodekanus på historisk-filosofiska fakulteten 2008-2014, och dekanus vt 2014.


 

Britt Skogseid, professor vid institutionen för medicinska vetenskaper, endokrin tumörbiologi.  Hon har tidigare varit vicerektor för vetenskapsområdet för medicin och farmaci mellan åren 2008 och 2014.

 

Den 13 oktober genomförs hörande av de tre kandidaterna i universitetskollegiet. Konsistoriets ledamöter har närvarorätt.

Den 21 oktober överlämnar sedan universitetskollegiet sitt förslag till rekryteringsgruppen, som i sin tur överlämnar sitt förslag till konsistoriet.

Den 12 november beslutar konsistoriet om prorektor.