Swedesd arbetar framför allt med lärande för hållbar utveckling och var tidigare organiserat under fakulteten för utbildningsvetenskaper vid vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap. I samband med flytten ändrades namnet till Swedesd - Centrum för forskning och utbildning om lärande för hållbar utveckling.
– Swedesd får bättre möjligheter att bedriva sin verksamhet inom ramen för vetenskapsområdet för medicin och farmaci, säger Eva Friman, föreståndare på Swedesd. Dels finns ett intresse för transformativt lärande för hållbar utveckling vid detta vetenskapsområde dels bidrar nu Swedesd till de indirekta kostnaderna inom ramen för en institution, vilket innebär en avsevärd sänkning av kostnaderna för verksamheten.

Bättre möjligheter

Syftet med omorganisationen är att ge centret bättre möjligheter och att stärka universitetets utbildning och forskning kring global hälsa med kompetens i transformativt lärande.
– Lärande för hållbar utveckling passar egentligen inom alla vetenskapsområden och fakulteter, eftersom hållbar utveckling till sitt innehåll har många aspekter. Det viktiga för Swedesd är att finnas på en plats där vår kompetens efterfrågas och där vi har ekonomiska möjligheter och ledningens stöd för att driva frågorna – gärna för hela universitetet, säger Eva Friman.

Tillskott till global hälsa

En av dem som tog initiativ till flytten är Mats Målqvist, professor i global hälsa vid institutionen för kvinnors och barns hälsa och ledamot i styrelsen för Swedesd.
– Agenda 2030 är central inom global hälsa och i och med att Swedesd flyttar till medicinska fakulteten skapas en spännande tvärvetenskaplig forskningsmiljö som är helt i linje med ämnets utveckling, säger Mats Målqvist. Swedesd kommer också att bli en fantastisk resurs för att inkorporera global hälsa och hållbarhetsperspektivet i fakultetens utbildningsprogram, till exempel i utvecklingen av det nya sexåriga läkarprogrammet.

– Vi ser fram emot nya utvecklingsmöjligheter för verksamheten och hoppas att vår lärandemiljö med fokus på tvärvetenskapligt skapande av kunskap om lärande och komplexa hållbarhetsutmaningar blir en tillgång för våra kollegor vid medicin och farmaci, säger Eva Friman.

Utvecklingsmöjligheter

På kort sikt förändras inte verksamheten i grunden men ambitionen är ett närmare samarbete med forskningsämnena vid institutionen för kvinnors och barns hälsa, inte minst global hälsa.
– Det senare samarbetet påbörjades redan under förra året i och med starten av forskargruppen Uppsala Global Health Research on Implementation and Sustainability, berättar Eva Friman.

Swedesd har tagit fram ett nytt masterprogram som nu blir verklighet.
– I och med flytten har vi fått klartecken att inrätta Master’s Program in Implementation, Transformative Learning and Sustainability efter att ha anpassat det till vår nya ämnesmässiga kontext och till samarbetsmöjligheter med nya kollegor och program vid institutionen för kvinnors och barns hälsa och andra vid och bortom vårt nya vetenskapsområde, säger Eva Friman.

Centret inrättas på fyra år vid institutionen för kvinnors och barns hälsa och ska utvärderas efter tre år.