De senaste tre antagningsomgångarna har till viss del speglat hur unga i samhället funderar kring framtiden. En större osäkerhet på arbetsmarknaden och tuffare konkurrens kring de jobb som finns spelar in och det finns även en oro kring hur Covid-19 kan komma att förändra deras vardag.

Vid studentavdelningens enhet för studie- och karriärvägledning jobbar universitetets centrala vägledare. I vanliga fall skulle de under förra veckan varit fullt upptagna med att ta emot studenter och presumtiva studenter på drop in-vägledning i Segerstedthuset, men i år ser det lite annorlunda ut. Istället för att möta studenterna fysiskt skedde alla vägledningsmöten digitalt.

– Det gick väldigt bra! Vi har erbjudit digital drop in under sista ansökningsdag de tre sista terminerna och det har fungerat mycket bra varje gång. Under sista ansökningsdag vt21 vägledde vi 80 personer under fyra timmar. En rejäl ökning jämfört med vt20 då vi mötte 50 personer under dagen. Vi planerar att även fortsättningsvis erbjuda drop in en gång/vecka denna vår, säger studie och karriärvägledare Charlotte Nordgren.

Andra sorters samtal

Charlotte Nordgren beskriver att det funnits stora skillnader i samtalen med studenterna under pandemiåret som varit – jämfört med de ämnen de brukar diskutera. När det gäller presumtiva studenter är det i större utsträckning personer som blivit permitterade, varslade eller uppsagda som tar tillfället i akt, eller tvingas, att studera. Samtalsämnen vid vägledningsmötena handlar om karriärväxling eller vidareutbildning.

Charlotte Nordgren beskriver att hon och hennes kollegor relativt snabbt märkte av att det fanns stor efterfrågan på bokningsbara tider med vägledare. En konsekvens av pandemin, och troligen även att det nu innebär en större tillgänglighet för möten med det digitala formatet. Madelene Rönnberg, studie- och karriärvägledare, håller med.

– Vi märker generellt av den ökade utmaningen för studenterna att hitta jobb och praktikplatser i pandemin. Betydligt fler studenter hör också av sig och söker stöd i själva jobbsökarprocessen. Trycket på våra enskilda vägledningssamtal har ökat kraftigt.

Lärdomar för framtiden

Sedan mars 2020 har arbetet för att ställa om till en allt mer digital vardag överrumplat alla. Vid studie- och karriärvägledningen har detta inneburit att alla vägledningsmöten sker digitalt eller via telefon. Charlotte Nordgren berättar att det är svårare att läsa av kroppsspråk via en skärm.

Ett vägledningssamtal digitalt kräver ett annat tillvägagångssätt för att skapa förtroende, och en relation, som ska mynna ut i ett bra samtal. Trots en hög arbetsbelastning har omställningsarbetet till digitala format dock inneburit många fina och stora lärdomar.

– Att vi i över ett års tid arbetat enbart digitalt medför givetvis nya arbetssätt. Vi har utvecklat vår kompetens när det gäller evägledning och lärt oss att hantera ett antal digitala verktyg. Alla vet vid det här laget att det är annorlunda att möta någon via en skärm och vi har utvecklat nya arbetssätt. Vi kommer att fundera mycket på hur vi tar med oss det vi lärt oss och allt det positiva med digital vägledning. På många sätt spännande och kompetensutvecklande.

Madelene Rönnberg berättar även att deras karriärevent – Karriärtisdagar och övriga webbinarier – har fått en ökad tillgänglighet. Innan pandemin var de enbart fysiska event i seminarie- eller workshopformat, men i och med omställningen till digitala event har de många gånger fler digitala besökare än tidigare.

– Den interaktiva delen i webbinarierna kräver ett helt annat upplägg, och där pågår fortfarande ett utvecklingsarbete. Att sitta stilla på en stol framför en skärm och hålla webbinarier är i sig en utmaning. Där tror jag att det är fler inom Uppsala universitet som håller med, säger hon.

– Jag tror att vi alla ser fram emot när det blir möjligt att träffa studenter och presumtiva studenter på plats igen. Frågan är väl hur vi på bästa sätt kan behålla den digitala tillgängligheten och samtidigt erbjuda fysiska möten, säger Charlotte Nordgren.