Här kan du läsa mer om hur VPN  fungerar.

Studentportalen ska endast användas för att läsa information fram till att arkiveringen är klar.

Här kan du läsa mer om studentportalens avveckling.