Syftet med stödet är att underlätta införandet av digitala metoder i forskningsprojekt. Ansökningar kan avse nya idéer eller avknoppningar av befintliga projekt. Utlysningen är öppen för alla forskare och anställda inom humaniora och samhällsvetenskap vid Uppsala universitet.

Beviljade pilotprojekt får tillgång till:

  • Implementeringsstöd i form av personella resurser (forskningsingenjörstid) som kan ge stöd och råd med metoder, verktyg och databehandling
  • Beräkningsutrymme i den digitala forskningsinfrastruktur för lagring och bearbetning av data som är under uppbyggnad vid CDHU.
  • Före genomförandet kommer CDHU:s personal också att stödja och underlätta prototyputformningen av projektet.

Ansökan senast den 15 september 2023.