"Skills for the European Open Science commons: creating a training ecosystem for Open and FAIR science" (Skills4EOSC) har lyst ut stipendier för projekt inom datahantering på en till tre månader. Skills4EOSC är en del av Horizon Europa-programmet.

Tanken med stipendierna är att mottagarna ska vidareutveckla sina kunskaper i datahantering genom kunskaps- och erfarenhetsutbyte. Initiativet är skräddarsytt för dataförvaltare och personer som arbetar med datastöd relaterat till öppen vetenskap.

Ansökan senast den 31 oktober 2023.