Kungl. Gustav Adolfs Akademin för svensk folkkultur utlyser ett stipendium för en månads vistelse i Jonseredsstiftelsens Villa Martinson en dryg mil öster om Göteborg.

Stipendiet är avsett för forskare inklusive doktorander som har behov av att ostörd i rofylld miljö skriva på ett vetenskapligt arbete som faller inom akademiens verksamhetsfält, svensk folkkultur, begreppet taget i vid mening. Stipendiet omfattar hyra för en av lägenheterna i Villa Martinson samt 10 000 kronor för resor och andra omkostnader.

Ansökan senast 31 mars 2022.