Lika villkorskommittén vid teologiska fakulteten bjuder in till öppet seminarium den 26 november om textilkonstnären Berit Sahlströms verk i universitetshuset.

Vid seminariet presenterar Berit Sahlström sina konstverk som hänger i universitetshuset sedan 2017 och ställer dem i relation till sina tidigare erfarenheter som student, forskare, lärare och jämställdhetshandläggare vid Uppsala universitet. På seminariet deltar också Ninna Edgardh, professor i kyrkovetenskap särskilt diakonivetenskap, respektive Anneli Holmberg, lektor i textilvetenskap.

– Berit Sahlströms konstverk visar att det också vid början av förra århundradet fanns framstående intellektuella kvinnor som haft stor betydelse för både akademi och för en bredare debatt i kyrka och samhälle, säger Mikael Larsson, lika villkorsombud på teologiska institutionen.

Kan konsten i universitetshuset påverka universitetets likavillkorsarbete?  

– Konsten i universitetshuset är en del av Uppsala universitets historieskrivning. Vem som får ta plats i det offentliga rummet är i högsta grad en fråga med relevans för lika villkorsarbetet, säger Mikael Larsson. Det är viktigt både för att det berättar en historia som inte alla känner till, men också för att skapa ett rum där fler känner sig välkomna. Hur Uppsala Universitet presenterar sin historia är ett uttryck för vilken sorts miljö universitetet vill vara idag.

Krävs en tilläggshistoria

Som jämställdhetshandläggare vid universitetet hade Berit Sahlström ofta möten i universitetshuset. I en folder om konstverken i universitetshuset skriver hon själv om sina konstverk: ”Jag satt vid äldre och tunga seminarie- och sammanträdesbord, inte sällan i rum prydda med manliga porträtt. Jag tänkte att en gång i framtiden, när jag övergått till konstnärskap, skulle jag låta andra ta plats.//När jag ombeds presentera min konst diskuterar jag, utifrån bildanalys av verken, på vilka premisser andra akademiker och studenter fått och får ta plats och att det idag kräver en tilläggshistoria, det vill säga att andra läggs till patriarkerna i tidslinjen, men också en diskussion om/hur miljö och relationer påverkats till dags dato."

Spännande samtal

Mikael Larsson ser fram emot att få höra konstnären Berit Sahlström berätta om sina konstverk.

– Men jag ser också fram emot dialogen mellan teologi och konstvetenskap, genom de två andra medverkande. I seminariet rör vi oss i skärningspunkten mellan en rad olika fält, kvinnohistoria, konsthistoria, teologihistoria, Uppsalahistoria och universitetshistoria. Jag har goda förhoppningar om ett spännande samtal över ämnes- och fakultetsgränser.