Mer information och beslut om Åtgärder med anledning av spridning av sjukdomen covid-19.