Nuvarande mandatperiod slutar sista juni 2023 för områdes- och fakultetsnämnder. Under våren 2023 pågår därför processer för att välja nya ledamöter och ledningspersoner i form av vicerektor, ställföreträdande vicerektor, dekaner och prodekaner.

Först ut är valet av vicerektor och ställföreträdande vicerektor. Vicerektor och ställföreträdande vicerektor utses av rektor efter förslag från elektorsförsamlingen inom vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap.

Rektor planeras att ta beslut i maj 2023.