Regeringen har fattat beslut om ett tillfälligt förbud för icke nödvändiga resor till Sverige från länder utanför Europa. Det är länder som ligger utanför EES-området och Schweiz som det här beslutet handlar om.

Beslutet gäller från och med den 19 mars och 30 dagar framåt. Undantagna är personer som är svenska medborgare samt personer som “har särskilt viktiga skäl att resa till Sverige”. I den kategorin nämns bland annat hälso- och sjukvårdspersonal samt personer som transporterar varor till Sverige.