Projektet har med anledning av det utvidgade uppdraget att även omfatta studentkommunikation gjort avstämningar med Ladok och Studium för att klargöra hur utvecklingsplanerna ser ut för kommande år.

En del av studentportalens funktionalitet kommer att ersättas av Studium och Ladok, medan studentkommunikationen i studentportalen tros kunna tas om hand av en ny publiceringsplattform. Det främsta behovet är att kunna samla tjänster och övergripande studieinformation på en plats, samt möjligheten att rikta information baserat på t.ex. campustillhörighet.
 
Dialog har förts med avdelningscheferna för kommunikationsavdelningen, universitetsgemensam IT, studentavdelningen, avdelningen för internationalisering och avdelningen för kvalitetsutveckling, projektledarna för Studium samt projektets styrgrupp. Det råder samsyn kring förslaget att låta publiceringsplattformen ersätta ovan nämnda delar av studentportalen.