Professor

  • Stina Bergman Blix, sociologi
  • Thomas Nygren, didaktik med inriktning mot historia och samhällskunskap
  • Erik Smitterberg, engelska med inriktning mot engelsk språkvetenskap
  • Miriam Schmuck, gästprofessor i namnforskning
  • Karl Walentin, gästprofessor i nationalekonomi

Uppdrag/Assignment

  • Jakob Evertsson, ordförande Carl Cederblads minnesfond

Namn som nämns/Names in the news