Professor

  • Katarina Alexius, socialt arbete
  • Malcolm Fairbrother, sociologi
  • Kerstin Sahlin, förnyad anställning som seniorprofessor i företagsekonomi särskilt offentlig organisation

Uppdrag/Assignment

  • Erik Lindberg, ledamot biblioteksnämnden
  • Cecilia Wejryd, ledamot biblioteksnämnden

Områdeskansliet/Office for Humanities and Social Sciences

  • Linda Ekh, administratör, studievägledare och VFU
  • Evelina Thåqvist, utbildningsledare för språkvetenskapliga respektive teologiska fakulteterna