Professor

  • Paula Blomqvist, statsvetenskap

Docent

  • Per Strömberg, konstvetenskap

Namn som nämns/Names in the news

Områdeskansliet/Office for Humanities and Social Sciences

  • Emma Hallberg Gardell, kommunikatör, började 27 mars 2023