Under ett antal år har Kph tillhandahållit dessa tjänster åt Uppsala universitet – men från och med 1 juli i år, är det tryckeriet Åtta.45 som kammat hem den gjorda upphandlingen.

Leverantören ska vid behov leverera
– allmänt kontorstryck; t ex kuverttryck, visitkort, brevpapper, rapporter, flygblad, affischer och konferensmapp,
kopiering; t ex en eller tvåsidig kopiering i format A4 i varierande upplagor,
samt
produktion av expomaterial; t ex roll-ups, posters, vepor och banderoller), kompletta namnskyltar i plast samt i metall modell "Militärklämma", konferensmaterial såsom konferensmapp, block, penna.

Läs hela avtalet i avtalsdatabasen
Läs mer om originalproduktion och tryck av informationsmaterial i medarbetarportalen