- Det bästa med det nya Raindance är att vi samlat allt så att även budget- och projektfunktionerna finns i samma system. Användarna behöver därför inte ha kunskap om flera olika system och vi slipper överföringar mellan systemen. Att vi, i och med bytet, gjort en genomsyn av både systemet och olika rutiner gör att vi står bättre rustade för framtiden, säger projektledaren Edrun Eriksson vid avdelningen för ekonomi och upphandling.

För att underlätta övergången till det nya ekonomisystemet erbjuder avdelningen olika former av support i Raindance: