Stina Bohman och Mika Hietanen från projektgruppen visar kursupplägg och grundläggande funktionalitet i Canvas samt  jämför med andra system.
 

- 14 maj 15.30–16.30 Campus Gotland, lokal B23
- 15 maj 10.00–11.00 Campus Gotland, lokal B23
- 17 maj 13.00–14.00 Uppsala, Laborativa lärosalen, Blåsenhus
- 23 maj 10.30–11.30 Uppsala, Laborativa lärosalen, Blåsenhus

Informationsmöten

Projektledare Katarina Adenmark och Carl Hallberg informerar om aktuell status i projektet Ny lärplattform vid Uppsala universitet.

- 22 maj 13.00–14.00 Uppsala, Laborativa lärosalen, Blåsenhus
- 23 maj 10.00–11.00 Campus Gotland, lokal B 14