Den nya hanteringen innebär att även övertid och mertid som planeras att tas ut i en framtida ledighet ska registreras i Primula webb. Övertids- eller mertidstimmarna sparas då till ett personligt kompsaldo i Primula. Även uttag av kompledighet ska registreras via Primula webb i den nya funktionen.

Den nya funktionen för övertid och mertid i Primula webb gäller endast nyregistrering av övertid och mertid. Detta innebär att all övertid och mertid som arbetas från den 1 januari 2019 ska registreras i Primula webb. Om du har arbetad övertid eller mertid avseende tid före den 1 januari, vilken inte tidigare har redovisats på pappersblankett eller hanterats enligt interna rutiner vid institution/motsvarande ska även den registreras i Primula webb.

Om du har ett äldre kompsaldo, vilket tidigare har hanterats i enlighet med interna rutiner vid institutionen/motsvarande ska dessa timmar tas ut i ledighet enligt den tidigare interna rutinen.

Observera att övertid och mertid alltid ska vara beordrad av chef och inte ska blandas ihop med flextid.