Från och med juli gäller nytt ramavtal gällande antikroppar har tecknats med 20 leverantörer. Det finns även ett nytt ramavtal gällande molekylärbiologiska produkter som tecknats med 24 leverantörer. Den 3 oktober kan inköpsansvariga delta i ett informationsmöte i Segerstedthuset.
Ansvarig upphandlare: Marie Edberg

Universitetets egna avtal för köp av tryckta böcker löpte ut den sista september. Universitetsbiblioteket och enheten för upphandling och inköp har kommit överens om att Uppsala universitet från den första oktober 2018 ska avropa från de statliga ramavtalen. Det finns tre avtalsområden; svensk litteratur, utländsk litteratur och juridisk litteratur. Mer information om leverantörer och inköp av tryckta böcker.